Prywatny punkt przedszkolny z angielskim dla dzieci – Program

Program Wychowania

Zadaniem Punktu Przedszkolnego „Fantazja” jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń pozwalających dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji) oraz wyzwalanie w nim postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

Układ treści programowych jest skoncentrowany wokół aktywności dzieci:

AKTYWNOŚĆ

TREŚCI

SPOŁECZNA

- To ja
- Nasze rodziny
- Nasza grupa
- Nasza miejscowość, nasz region
- Jesteśmy Polakami
- Polska w Europie
- Nasza Ziemia

JĘZYKOWA

- Potrafimy słuchać

- Mówimy wyraźnie
- Opowiadamy
- Interesujemy się książką
- Uczymy się czytać
- Przygotowujemy się do pisania

POZNAWCZA

- Nasze zabawy i zainteresowania
- Nasze zmysły
- Ćwiczymy pamięć i koncentrację uwagi
- Rozwijamy myślenie
- Nasza edukacja matematyczna
- Poznajemy przyrodę
- Poznajemy świat

ARTYSTYCZNA

- W świecie sztuki

- Muzyka
- Plastyka
- Literatura i czasopisma
- Teatr
- Film
- Nasz kontakt z techniką

- Jesteśmy artystami

RUCHOWA I ZDROWOTNA

- Nasz rozwój fizyczny
- Nasza sprawność ruchowa
- Dbamy o nasze zdrowie
- Żyjemy w zdrowym otoczeniu
- Nasze bezpieczeństwo na co dzień