Przedszkole sensoryczne przyjazne dzieciom w Szczecinie

Z myślą o najmłodszych

Prowadzona przez nas placówka „Fantazja” jest prywatnym Punktem Przedszkolnym z nauką sensoryczną i językiem angielskim znajdującą się na terenie Szczecina. Uczęszczają do nas dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Tworzymy jedną grupę 16-20 osobową. Realizujemy cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmujące w szczególności:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez zastosowanie elementów z pedagogiki Marii Montessori oraz ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej.
 • stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Punktu Przedszkolnego
 • wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.
 • wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego (więcej informacji w zakładce Organizacja Przedszkola)

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz atrakcyjne czesne już od 750 zł!

Więcej o nas:

b1

Organizacja placówki

Czytaj więcej

b2

Galeria zdjęć

Czytaj więcej

b3

Kontakt z przedszkolem

Czytaj więcej

Punkt Przedszkolny „Fantazja” w Szczecinie kwalifikuje się jako przedszkole niepubliczne. W prowadzonej przez nas placówce staramy się zapewnić dzieciom zsynchronizowany z ich potrzebami i możliwościami rozwój poprzez zajęcia prowadzone przez wykwalifikowany zespół specjalistów: pedagogów i opiekunów placówki, logopedów, nauczycieli języka angielskiego, rytmiki i plastyki, hipoterapeutów oraz instruktorów tańca. Dokładamy starań, aby opieka nad dziećmi przynależącymi do naszej placówki sprzyjała rozwojowi ich indywidualnych talentów i możliwości, zapewniała im dobry start edukacyjny przed rozpoczęciem szkoły oraz zapewniała zrównoważony rozwój w sferze intelektualnej, artystycznej oraz ruchowej. Dbamy o to, aby prowadzone w naszym przedszkolu zajęcia były ciekawe i przyjazne dzieciom – kształtowały w nich postawy moralne i społeczne ułatwiające im późniejszą adaptację w szkole.

Oferujemy:

 • język angielski
 • rytmikę z elementami muzykoterapii
 • zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne
 • zajęcia plastyczne z elementami arteterapii
 • zajęcia z integracji sensorycznej (grupowe i indywidualne)
 • gimnastykę korekcyjną
 • edukację ekologiczną
 • hipoterapię
 • zajęcia edukacyjne na basenie
 • naukę czytania metodą Glenna Domana i Jagody Cieszyńskiej
 • naukę tańca towarzyskiego, disco i hip hop
 • zajęcia kulinarne
 • dobrą zabawę

Zachęcamy do kontaktu – pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Punkt Przedszkolny Fantazja Szczecin

Punkt Przedszkolny „Fantazja” rozpoczął swoją działalność 1 września 2009 r. Założycielką Punktu jest mgr Aleksandra Sozzo. W ewidencji szkół i placówek niepublicznych istniejemy pod numerem WOŚ-I-4320/498/2009.